Home

  • การจัดเวทีเสวนาเครือข่ายผู้นำการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 : ผู้นำการเรียนรู้สู่สังคมพหุวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวช...
  • การศึกษาไทย พบปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ ปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะเด็กกลุ่มชาติพันธุ์บนดอยสูง ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านเขียนภาษาไทย มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์...
  • เตรียมพบกับการอบรมเร็วๆนี้นะคะ...:-) สำหรับการลงทะเบียน รบกวนท่านที่สนใจลงทะเบียนกับสพค.ตามลิ้งนี้ได้เลยนะคะ http://training.obec.go.th/#/Login
  • ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การลงทะเบียนเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ปี 2560)
  • นโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการกับการพัฒนาครูในรูปแบบใหม่โดยใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร
  • งานฝึกอบรมและบริการ

เรื่องราว

เรื่องเล่าของครูจากโรงเรียนบ้านป่าไหน เด็กที่เรียนอนุบาลจากศูนย์เด็กเล็กของหมู่บ้านขอนม่วง ต.ป่าไหน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จะไปเรียนต่อป. 1 ที่โรงเรียนบ้านป่าไหน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

Mrs. Anong Pukkliang is a school administrator at the Ban Nong Pom village... She tells us the following story: " I have been a teacher at the Nong Pom School for over 20 years. Throughout these 20 years, year for year, generations of students were unable to communicate with their teacher intelligibly.

ขออภัยที่ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย

Duan is a great example of a mother helping her community. She is a member of the Pwo Karen community in Thailand and also works for the Thai organization FAL* to develop six preschools in remote villages in Northern Thailand.

ขออภัยที่ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย

Mon children living near the western border of Thailand traditionally have not been happy students at school. In the past, most Mon children spent their school days trying to understand the teacher who was speaking in a language they did not understand well or speak.

ข่าว / เหตุการณ์

นิเทศติดตาม..ณ โรงเรียนบ้านพุย อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2017ร่วมกับ Philanthropy connections Foundation

การฝึกอบรม "ครูผู้สอนภาษาไทย"เพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางทวิภาษา

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. -1 ธ.ค. 2017

การฝึกอบรม "ครูผู้สอนภาษาไทย"เพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางทวิภาษาครั้งที่ 2 ทักษะการอ่าน - เขียนระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560ณ โรงแรมควีนพาเลส อ.แม่สอด จ.ตาก

ประมวลภาพกิจกรรมการชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องมือสำหรับการแปลในสมาร์ทโฟนสำหรับสื่อการอ่านอิเล็กทรอนิกส์ในภาษากะเหรี่ยงสกอร์" (พื้นที่ลิวา) ณ สำนักงานศรีดอนชัย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2017 ที่ผ่านมา..

การประชุมปรึกษาหารือกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา สำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นรูปธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องไพลิน โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่...

กิจกรรมครั้งต่อ ๆ

Eu Saepius Veniam Vero
21-06-2018
Blandit Paratus
21-02-2019
Antehabeo Virtus
21-05-2019 to 22-05-2019
Acsi Ad Populus Suscipit
17-10-2019